Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter stadsdel, tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 23274 Uppdaterad: 2020-03-13

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)


 2. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 93599 Uppdaterad: 2020-02-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 3. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 30860 Uppdaterad: 2020-02-28

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. tid: 1990, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 62022 Uppdaterad: 2020-03-13

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 5. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, stadsdel, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 146205 Uppdaterad: 2020-03-04

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 6. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, stadsdel, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 81371 Uppdaterad: 2020-03-04

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 7. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 60701 Uppdaterad: 2020-03-13

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 8. Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 313031 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 9. Procentuell fördelning av Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 505003 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 10. Befolkningen efter tid, kön, stadsdel, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 467484 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 11. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, stadsdel och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 312228 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 30-64 år (15)


 12. Förvärvsfrekvens 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 108043 Uppdaterad: 2020-03-13

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 13. Förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 61403 Uppdaterad: 2020-03-13

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1985, 1986, 1988, 1989, ..., 2018 (33)


 14. Utrikes födda förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12526 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 15. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 45776 Uppdaterad: 2020-03-25

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 16. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 75501 Uppdaterad: 2020-03-25

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  3. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 17. Procentuell fördelning av den förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 98068 Uppdaterad: 2020-03-25

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  3. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 18. Befolkningen 20-64 år efter basområde, tid, kön och sysselsättningsstatus.

  Välj variabler: Storlek: 126638 Uppdaterad: 2020-03-26

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)


 19. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 63348 Uppdaterad: 2020-03-26

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 20. Befolkningen 20-64 år efter sysselsättningsstatus, basområde, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 354481 Uppdaterad: 2020-03-26

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 21. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter basområde, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 176984 Uppdaterad: 2020-03-26

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 22. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 51482 Uppdaterad: 2020-02-28

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  3. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)


 23. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, stadsdel, område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 114592 Uppdaterad: 2020-03-25

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  3. område: Pendlar annan kommun, Pendlar inom kommuen, Total pendling, Bor och arbetar i samma område, Summa arbetar i kommunen (5)
  4. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)


 24. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, stadsdel, tid, kön och område.

  Välj variabler: Storlek: 140645 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. område: Pendlar annan kommun, Pendlar annan stadsdel, Arbetar på en ospecificerad eller växlande arbetsplats, Total pendling, ..., Summa arbetar i kommunen (6)


 25. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter stadsdel, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 36721 Uppdaterad: 2020-03-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  2. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2018 (35)


 26. Procentuell andel pendlare efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 42087 Uppdaterad: 2020-03-04

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  3. typ: Andel av dagbefolkningen som pendlar från annat område, Andel av nattbefolkningen som pendlar till annat område, (2)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt annat område, (3)


 27. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, basområde, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 147984 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  4. område: Pendlar annan kommun, Pendlar annan stadsdel, Pendlar annan del av samma stadsdel, Bor och arbetar i samma basområde, ..., Total pendling (7)


 28. Riktad pendling inom kommunen efter tid, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 340877 Uppdaterad: 2020-06-01

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)


 29. Pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 108456 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 30. Procentuell fördelning efter pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 163893 Uppdaterad: 2020-04-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Genomsnittligt avstånd (km) (9)