Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 74 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200429
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-29
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
FO10
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats.Samtliga stadsdelar med en eller två förvärvsarbetande redovisas antingen med siffran noll eller med siffran tre. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.