Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200313
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-13
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
FO08
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats.Samtliga stadsdelar med en eller två förvärvsarbetande från ett födelseland redovisas antingen med siffran noll eller med siffran tre. Detta påverkar även de grupperingar som görs av stadsdelar till summerade områden.