Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hushåll efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 31598 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (2)


 2. Hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 35604 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 3. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 52852 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 35436 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 5. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 49619 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 6. Hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 179824 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 7. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 304716 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 8. Hushåll efter tid, basområde, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 141201 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 9. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, basområde, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 228180 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 10. Hushåll efter basområde, tid och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 47813 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (6)


 11. Hushåll efter tid, basområde, tabellinnehåll, upplåtelseform och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 679315 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabellinnehåll: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. byggnadsperiod: 1930-, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 12. Hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 330061 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. byggnadsperiod: 1930-, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 13. Hushåll efter tid, basområde, hustyp och boarea.

  Välj variabler: Storlek: 135356 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. boarea: -40 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 14. Antal personer per hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 52683 Uppdaterad: 2024-05-07

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 15. Antal personer per hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 49733 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 16. Trångbodda hushåll efter tid, basområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 65693 Uppdaterad: 2024-06-11

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 17. Trångbodda hushåll efter tid, basområde, tabelluppgift och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 51925 Uppdaterad: 2024-06-12

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Hushåll med minst ett (1) barn i åldern 0-17 år, Hushåll utan barn i åldern 0-17 år, Totalt, (3)


 18. Kategorier efter basområde, tid och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 45579 Uppdaterad: 2023-09-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2020, 2021, 2022, (3)
  3. tabellinnehåll: Stadsdel, Kommundel, Stadsdelskaraktär, Utbildningsnivå, ..., Storlek (22)