Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hushåll efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 29079 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (2)


 2. Hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 29198 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 3. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 42519 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 32913 Uppdaterad: 2023-03-24

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 5. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 45290 Uppdaterad: 2023-03-24

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 6. Hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 139057 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 7. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 238285 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 8. Hushåll efter tid, basområde, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 111575 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 9. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, basområde, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 178845 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 10. Hushåll efter basområde, tid och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 44102 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (6)


 11. Hushåll efter tid, basområde, tabellinnehåll, upplåtelseform och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 503300 Uppdaterad: 2023-03-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabellinnehåll: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. byggnadsperiod: 1930-, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 12. Hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 236924 Uppdaterad: 2023-03-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. byggnadsperiod: 1930-, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 13. Hushåll efter tid, basområde, hustyp och boarea.

  Välj variabler: Storlek: 105698 Uppdaterad: 2023-03-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. boarea: -40 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 14. Antal personer per hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 42402 Uppdaterad: 2023-02-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 15. Antal personer per hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 45447 Uppdaterad: 2023-03-24

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 16. Trångbodda hushåll efter tid, basområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 48876 Uppdaterad: 2023-02-09

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 17. Trångbodda hushåll efter tid, basområde, tabelluppgift och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 39043 Uppdaterad: 2023-02-09

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Hushåll med minst ett (1) barn i åldern 0-17 år, Hushåll utan barn i åldern 0-17 år, Totalt, (3)