Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hushåll efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 26149 Uppdaterad: 2022-04-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (2)


 2. Hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 28350 Uppdaterad: 2022-05-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 3. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 41716 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 25309 Uppdaterad: 2022-04-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 5. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 35993 Uppdaterad: 2022-04-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 6. Hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 134464 Uppdaterad: 2022-05-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 7. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, basområde, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 233620 Uppdaterad: 2022-05-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 8. Hushåll efter tid, basområde, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 105275 Uppdaterad: 2022-05-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 9. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, basområde, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 175334 Uppdaterad: 2022-05-03

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 10. Hushåll efter basområde, tid och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 34120 Uppdaterad: 2022-05-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (6)


 11. Hushåll efter basområde, tid och boarea.

  Välj variabler: Storlek: 39447 Uppdaterad: 2022-05-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  3. boarea: -40 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 12. Antal personer per hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 41615 Uppdaterad: 2022-05-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 13. Antal personer per hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 36235 Uppdaterad: 2022-04-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 14. Trångbodda hushåll efter tid, basområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 44914 Uppdaterad: 2022-05-10

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 15. Trångbodda hushåll efter tid, basområde, tabelluppgift och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 36116 Uppdaterad: 2022-05-10

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Hushåll med minst ett (1) barn i åldern 0-17 år, Hushåll utan barn i åldern 0-17 år, Totalt, (3)