Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av hushåll efter tid, basområde, hustyp och referenspersonens ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

basområde Markera minst ett värde

Totalt 218 Valda

Sök

hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

referenspersonens ålder

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230504
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-04
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HHS94
Fotnoter

Fotnoter

Procent beräknad inom respektive hustyp.
referenspersonens ålder
Avser åldern för hushållets referenspersonen, vilket är åldern för den äldsta personen boende i hushållet.
hustyp
Flerbostadshus
Inkluderar vid sidan om flerbostadshus även specialbostäder och övriga hus.
Totalt
För ett mindre antal hushåll saknas information om hustyp. De särredovisas inte i denna tabell, men de ingår i beräkningen för den redovisade totalen.