Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, tabelluppgift, kön och ansvarsområde.

  Välj variabler: Storlek: 13591 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2022 (35)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, Antal kvinnor per 1000 män, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)


 2. Folkmängd efter tid, ansvarsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 15170 Uppdaterad: 2023-11-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ansvarsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 15126 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 4. Folkmängd efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 27878 Uppdaterad: 2023-11-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (17)


 5. Folkmängd efter tid, ansvarsområde, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 442551 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2022 (35)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (77)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 6. Procentuell fördelning efter tid, ansvarsområde, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 547731 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2022 (35)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (77)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Samtliga (16)


 7. Folkmängd efter tid, åldersgrupp, tabelluppgift, kön och ansvarsområde.

  Välj variabler: Storlek: 47550 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2022 (35)
  2. åldersgrupp: 0-18 år, 19-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Antal kvinnor per 1000 män, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)


 8. Folkmängd efter tid, kön, ansvarsområde, tabelluppgift, ålder och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 106494 Uppdaterad: 2023-11-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (8)
  6. härkomst: Utrikes född, Inrikes född med två utrikes födda föräldrar, Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder, Inrikes född med två inrikes födda föräldrar, ..., Med svensk bakgrund (8)


 9. Folkmängd efter tid, kön, ansvarsområde, tabelluppgift, åldersgrupp och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 56110 Uppdaterad: 2023-11-28

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. åldersgrupp: 0-18 år, 19-67 år, 68-w år, Totalt, (4)
  6. härkomst: Utrikes född, Inrikes född med två utrikes födda föräldrar, Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder, Inrikes född med två inrikes födda föräldrar, ..., Med svensk bakgrund (8)


 10. Folkmängd efter tid, kön, ansvarsområde, tabelluppgift, åldersgrupp och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 59809 Uppdaterad: 2023-11-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. åldersgrupp: 0-18 år, 19-67 år, 68-w år, Totalt, (4)
  6. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Europa utom Norden och EU, ..., Totalt (10)


 11. Folkmängd och prognos efter tid och ansvarsområde.

  Välj variabler: Storlek: 3808 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2032 (53)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)


 12. Folkmängd och prognos för åldersgruppen 0-18 år efter tid och ansvarsområde.

  Välj variabler: Storlek: 3234 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2032 (45)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)


 13. Befolkningsprognos efter tid, ansvarsområde och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 8125 Uppdaterad: 2023-11-21

  1. tid: 2022, 2023, 2024, 2025, ..., 2032 (11)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)