Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

ansvarsområde

Totalt 6 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231117
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-11-17
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SONBEF10
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Procenten har beräknats utifrån respektive åldersgrupps andel av den totala folkmängden i området. Det gäller även för respektive kön att andelen har beräknats utifrån hela folkmängden. Tabellen visar exempelvis hur stor andel som är flickor i åldern 6-9 år av den totala folkmängden i området.
Geografisk indelning enligt SON:s ansvarsområden.
Uppgifterna avser den 31 december respektive år.