Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Belopp för ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, upplåtelseform, område, kön, hushållstyp och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 5 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 5 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230822
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-22
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
OEB25
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Uppgifter baserade på tal lägre än fyra (4) redovisas inte. Uppgift saknas för 2019.
tid
Uppgift saknas för 2019.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
tabellinnehåll
Summerat biståndsbelopp, mnkr
Visar det summerade beloppet för det utbetalda ekonomiska biståndet under året uttryckt i miljoner kronor.
Medel, tkr
Visar medelbeloppet per person uttryckt i tusentals kronor för det utbetalda ekonomiska biståndet under året, dvs. det genomsnittliga beloppet per person.
Median, tkr
Visar medianen per person uttryckt i tusentals kronor för det utbetalda ekonomiska biståndet under året.
Antal personer
Visar antalet personer som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.