Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 15006 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer boende i hushåll, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 21235 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer boende i hushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Ekonomisk standard efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift, standardnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 65974 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 4. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 43236 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 5. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, område, tabelluppgift, standardnivå och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 65177 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Låg inkomststandard efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 6231 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2021, (1)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 7. Låg inkomststandard efter tid, upplåtelseform, område, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 10140 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2021, (1)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 8. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, område, tabelluppgift, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 13379 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Totalt har fått ekonomiskt bistånd, Har ej fått ekonomiskt bistånd, Totalt (5)


 9. Ekonomiskt bistånd efter tid, område, tabelluppgift, ålder, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 34338 Uppdaterad: 2023-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt (5)
  5. tabellinnehåll: Har fått ekonomiskt bistånd, Har ej fått ekonomiskt bistånd, Totalt, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 10. Belopp för ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, upplåtelseform, område, kön, hushållstyp och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 84855 Uppdaterad: 2023-08-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Totalt (5)
  6. tabellinnehåll: Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr, Antal personer, (4)