Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Färdigställda bostäder efter område och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

område

Totalt 10 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 75 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240517
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-17
Källa
SCB (OSDB) och Linköpings kommun. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRB91
Databas
OSDB, Linköpings kommun
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna till och med 1962 avser dåvarande Linköpings stad, med tillägg att Kärna församling ingår 1960-1962. Från 1963 och framåt enligt nuvarande administrativa gränser för Linköpings kommun. Tidsseriebrott 1993. Från och med det året hämtas siffrorna via SCB, äldre uppgifter är sammanställda vid Statistikkontoret i Linköpings kommun. Jämfört med annan statistik om bostadsbyggande kan det därför skilja något kring vilket år som ett objekt är färdigställt. Uppgifterna avser bostäder i nybyggda hus.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.