Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bostäder efter tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 4455 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2019 (50)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 2. Bostäder efter tid, område, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 6541 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, område, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 7631 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 4. Bostäder efter tid, område, hustyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 10191 Uppdaterad: 2020-10-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (12)


 5. Bostäder efter tid, område, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 14559 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 6. Färdigställda bostäder efter område, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5972 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2019 (27)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 7. Bostäder efter område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6182 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2019 (71)


 8. Färdigställda bostäder efter område, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 3509 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  3. upplåtelseform: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)