Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bostäder efter tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 4716 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022 (53)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 2. Bostäder efter tid, område, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8892 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, område, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 10598 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Totalt, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 4. Bostäder efter tid, område, hustyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 15468 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (13)


 5. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, område, hustyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 16903 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (13)


 6. Bostäder efter tid, område, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 21644 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 7. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, område, hustyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 24687 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 8. Bostäder efter tid, hustyp, område och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 12169 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 9. Procentuell fördelning av bostäder efter tid, hustyp, område och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 13514 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. bostadsarea: < 41 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 10. Bostäder i flerbostadshus efter tid, område, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 11794 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt, Totalt exklusive specialbostäder (5)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 11. Procentuell fördelning av bostäder i flerbostadshus efter tid, område, hustyp och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 14952 Uppdaterad: 2023-04-26

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt, Totalt exklusive specialbostäder (5)
  4. lägenhetsstorlek: 1 rum utan kök, 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, ..., Totalt (8)


 12. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, område och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 4355 Uppdaterad: 2023-04-25

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)


 13. Färdigställda bostäder efter område, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 6605 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2023 (31)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 14. Färdigställda bostäder efter område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6509 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2023 (75)


 15. Färdigställda bostäder efter område, tid och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 4377 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  3. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)


 16. Antal fritidshus efter område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3382 Uppdaterad: 2024-04-24

  1. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  2. tid: 2010, 2017, 2020, 2021, ..., 2023 (6)