Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bilinnehav för hushåll med förvärvsarbetande referensperson efter tid, tabellinnehåll, område, typ, tabelluppgift och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230828
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
SRBI78
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter för hushåll där hushållets referensperson är förvärvsarbetande.
tabellinnehåll
Nattbefolkning
Avser hushåll belägna i Linköpings kommun oavsett var referenspersonen har sin arbetsplats.
Dagbefolkning
Avser hushåll där referenspersonens arbetsplats är beläget i Linköpings kommun oavsett i vilken kommun som hushållets bostad är beläget.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätorter
Avser tätorterna Slaka, Skeda Udde, Västerlösa, Rappestad, Sjögestad, Nykil, Ulrika, Brokind, Bestorp, Gistad, Askeby och Bankekind.
Landsbygd
Avser de geografiska områden i kommunen som inte har kategoriserats som tätort.
Ej geografiskt
Avser icke geografiska områden som på kommunen skriven och restförda.
Delsumma mindre tätort/landsbygd
Visar delsumman för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
Delsumma omlandet utom staden
Visar delsumman för landsbygdsområdena och de 19 tätorterna i kommunen. Exklusive Linköpings tätort. Ej geografiska områden ingår inte.
Delsumma övriga tätorter
Visar delsumman för de 7 större tätorterna (serviceorter) och de 12 mindre tätorterna. Exklusive Linköpings tätort.
Delsumma samtliga tätorter
Visar delsumman för samtliga 20 tätorter i kommunen, inklusive Linköpings tätort.
typ
Procent
Procent av samtliga hushåll.
upplåtelseform
Äganderätt
Äganderätter avser i huvudsak småhus.