Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bilbestånd efter tid, tabelluppgift och område.

  Välj variabler: Storlek: 4594 Uppdaterad: 2022-04-19

  1. tid: 1974, 1975, 1976, 1977, ..., 2021 (30)
  2. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal personbilar per 1000 invånare (biltärhet), (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 2. Bilbestånd efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5901 Uppdaterad: 2022-04-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), Antal hushåll med bil, Därav antal hushåll med mer än en bil, ..., Summerat antal personbilar i trafik (8)


 3. Bilinnehav för personer 18-79 år efter tid, område, tabelluppgift, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6876 Uppdaterad: 2022-05-13

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  4. typ: Körsträcka, km, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 4. Bilinnehav för hushåll efter tid, område, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5462 Uppdaterad: 2022-04-29

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Körsträcka, km, Antal hushåll, (2)
  4. tabelluppgift: Har en bil, Har två eller fler bilar, Summa har minst en bil, Har inte någon bil, Samtliga (inkl har ej bil) (5)


 5. Bilinnehav för hushåll efter tid, område, typ, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 17313 Uppdaterad: 2022-10-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Antal, Procent, (2)
  4. tabelluppgift: Har en bil, Har två eller fler bilar, Summa har minst en bil, Har inte någon bil, Samtliga (inkl har ej bil) (5)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Bilinnehav för hushåll med förvärvsarbetande referensperson efter tid, tabellinnehåll, område, typ, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 31844 Uppdaterad: 2022-10-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. tabellinnehåll: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. typ: Antal, Procent, (2)
  5. tabelluppgift: Har en bil, Har två eller fler bilar, Summa har minst en bil, Har inte någon bil, Samtliga (inkl har ej bil) (5)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)