Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bilbestånd efter tid, tabelluppgift och område.

  Välj variabler: Storlek: 4594 Uppdaterad: 2022-04-19

  1. tid: 1974, 1975, 1976, 1977, ..., 2021 (30)
  2. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal personbilar per 1000 invånare (biltärhet), (2)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)


 2. Bilbestånd efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5901 Uppdaterad: 2022-04-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), Antal hushåll med bil, Därav antal hushåll med mer än en bil, ..., Summerat antal personbilar i trafik (8)


 3. Bilinnehav för personer 18-79 år efter tid, område, tabelluppgift, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6876 Uppdaterad: 2022-05-13

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  4. typ: Körsträcka, km, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 4. Bilinnehav för hushåll efter tid, område, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5462 Uppdaterad: 2022-04-29

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. typ: Körsträcka, km, Antal hushåll, (2)
  4. tabelluppgift: Har en bil, Har två eller fler bilar, Summa har minst en bil, Har inte någon bil, Samtliga (inkl har ej bil) (5)