Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, mått, födelseland och huvudsaklig inkomstkälla.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

mått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

huvudsaklig inkomstkälla Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230526
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-05-26
Källa
Östgötadatabasen (SCB) RAKS. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
TAM64
Fotnoter

Fotnoter

Vissa inkomstslag har slagits samman för att det ska vara möjligt att visa statistik uppdelad på födelseområde för så många geografiska områden som möjligt.
huvudsaklig inkomstkälla
Förvärvsarbete
Avser dem som har sin huvudsakliga inkomst från förvärvsarbete, utom dem som enligt en modellbaserad bedömning av aktivitet (RAKS) har låg löneinkomst.
Låg löneinkomst
Låg löneinkomst omfattar personer som har så låg löneinkomst att de inte betraktas som förvärvsarbetande eller att de inte var förvärvsarbetande i november, exempelvis beroende på att de har varit säsongsarbetande. I de fall där löneinkomsten är lägre än ersättning i form studiemedel betraktas personerna som studerande.
Studerande
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster kopplade till studier.
Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från arbetslöshetsersättning eller inkomster från arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Ekonomiskt bistånd
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från individualiserad inkomst från ekonomiskt bistånd.
Sjuk eller vård av barn/anhörig
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från sjukpenning eller inkomster kopplade till arbetsskada eller rehabilitering samt inkomster från föräldraledighet eller inkomst kopplad till vård av närstående.
Förtids- eller ålderspensionär
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från sjuk- eller aktivitetsersättning eller från åldersrelaterad pension.