Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Andel med socialbidrag av befolkningen i åldern 18 år eller äldre efter tid, område och omfattning.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

omfattning Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230526
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-05-26
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BE20
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar hur hög andel (procent) av befolkningen 18 år eller äldre som har haft ekonomiskt bistånd efter hur många månader de har haft ekonomiskt bistånd.
tid
2019
Uppgift saknas för Linköpings kommun 2019 och därmed för hela länet.
omfattning
1-9 månader
Avser andelen som har haft ekonomiskt bistånd mellan 1 och 9 månader under kalenderåret av samtliga personer 18 år eller äldre.
10-12 månader
Avser andelen har haft ekonomiskt bistånd under kalenderåret mellan 10 och 12 månader (långvarigt) av samtliga personer 18 år eller äldre.
Långvarigt av dem som har socialbidrag
Avser andelen har haft ekonomiskt bistånd under kalenderåret mellan 10 och 12 månader (långvarigt) av dem som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.