Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område, mått, upplåtelseform och byggnadsår.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

mått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

byggnadsår Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240627
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-06-27
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
HH56
Fotnoter

Fotnoter

upplåtelseform
Samtliga
Uppgift saknas särredovisas inte för upplåtelseform, men uppgift saknas ingår i summeringen för samtliga upplåtelseformer.