Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ackumulerad flyttning av förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

flyttningsområde Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230630
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-30
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FLY120
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar det ackumulerade antalet personer som har flyttat till eller från området från 2010 och fram till och med det senast redovisade året.
Uppgifterna avser de personer som var förvärvsarbetande året före de
flyttade.
Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3.
område
Hela länet
Hela länet avser när det gäller flyttning eget område samtliga som flyttat någonstans inom länet. När det gäller annan del av LA avser hela länet summan av dem som inom länet flyttat till/från någon av de fem ingående kommunerna i den centrala delen av LA-Linköping (Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda) förutom den egna kommunen. Det som för hela länet redovisas för annan del av länet avser flyttning inom länet exklusive de fem kommunerna som nämns ovan.
flyttningsområde
Annan kommun i LA-Linköping
Avser den centrala delen av LA-Linköping, dvs kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda.