Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ekonomisk standard efter tid, område, ålder och standardnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

standardnivå Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230920
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-20
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
KE465
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Ekonomisk standard beräknas utifrån den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet. Utifrån ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning har ett underlag för bedömning och jämförelse av baskonsumtion tagits fram.
Följande skala används, Ensamboende 1,0 - Sammanboende par 1,51 - Ytterligare vuxen 0,6 - Första barnet 0-19 år 0,52 - Andra och påföljande barn 0-19 år 0,42. För ett mindre antal personer går det inte beräkna någon disponibel inkomst per konsumtiosnenhet, varför antalet redovisade personer ibland kan avvika något från antalet personer boende i området.
Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
standardnivå
Nivåindelningen är skapad utifrån inkomstens andel av medianen i riket respektive år. Måttet är relativt och justeras varje år i takt med att nivån för medianinkomsten förändras.
standardnivå
Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger under 60 procent av medianvärdet för alla personer i landet. Överensstämmer med EU:s mått at risk of poverty. För åldersgruppen 0-17 år kan begreppet ses som en synonym till uttrycket risk för relativ barnfattigdom.
Medel ekonomisk standard
Medel ekonomisk standard avser de personer som inte uppfyller villkoren för låg eller hög ekonomisk standard.
Hög ekonomisk standard
Hög ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger över 200 procent av medianvärdet för alla personer i landet.