Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 18-69 år efter tid, typ, område, kön, sysselsättningsstatus och körkortsinnehav.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

körkortsinnehav Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20191118
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-11-22
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
KBI60
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet respektive ett betydande antal förvärvsarbetande som har växlande eller ospecificerad arbetsplats. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela
kommunen.Tabellen uppdateras ej, då information om körkortsinnehav saknas i Östgötadatabasen från 2017 och framåt.
körkortsinnehav
Körkortsinnehav anger att personen har ett körkort med B-behörighet, eller B-behörighet tillsammans med andra behörigheter, som finns registrerat hos Transportstyrelsens körkortsregister. Tabellen uppdateras inte för tillfället, då information på delområdesnivå saknas om körkortsinnehav efter 2016.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.