Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendling efter tid, område, pendlingsriktning, upplåtelseform och pendlingsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök

pendlingsrelation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230512
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-12
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE79
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet respektive ett betydande antal förvärvsarbetande som har växlande eller ospecificerad arbetsplats. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
upplåtelseform
Uppgift saknas särredovisas inte, men ingår trots det i den summerade uppgiften.
område
Hela länet
Uppgiften för hela länet avser summan av pendlingen över kommungräns mellan kommunerna i Östergötlands län.
upplåtelseform
Totalt
I totalt inkluderas även förvärvsarbetande personer som bor i bostäder där upplåtelseform saknas.
pendlingsrelation
Bor och arbetar i samma kommun
Inkluderar både dem som både bor och arbetar inom det egna området och en annan del i den egna kommunen.
Annan kommun i länet
Pendling till eller från en annan kommun i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Pendling till eller från en kommun utanför Östergötlands län.
Totalt
Uppgiften avser det totala antalet förvärvsarbetande.