Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendling inom länet efter tid, område, pendlingsriktning, kön och pendlingsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsrelation Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200423
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-23
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
PE66
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet respektive ett betydande antal förvärvsarbetande som har växlande eller ospecificerad arbetsplats. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
område
Hela länet
Uppgiften för hela länet avser summan av pendlingen över kommungräns mellan kommunerna i Östergötlands län.
pendlingsrelation
Annan kommun inom LA-Linköping
Pendling till eller från någon av kommunerna (förutom den egna kommunen) Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg eller Kinda kommun.
Annan kommun i länet
Pendling till eller från en kommun i Östergötlands län förutom Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg eller Kinda kommun.
Total pendling inom länet
I den totala pendlingen inom länet inkluderas även pendling till eller från någon annan del av den egna kommunen än det egna området.
Bor och arbetar i samma område
Uppgiften avser dem som både bor och arbetar i det egna geografiska området, dvs dessa personer pendlar inte enligt den här redovisade geografiska indelningen.