Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, typ, område och pendlingsinformation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

pendlingsinformation Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230531
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-31
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVA60
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet respektive ett betydande antal förvärvsarbetande som har växlande eller ospecificerad arbetsplats. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
pendlingsinformation
Bor och arbetar i samma område
Notera att de som bor och arbetar i samma område även ingår i uppgiften som redovisas för dem som bor i samma kommun.
Bor och arbetar i samma kommun
Notera att de som bor och arbetar i samma kommun även ingår i uppgifterna bor och arbetar i samma område och pendlar till eller från annan del i samma kommun.
Pendlar annan del i samma kommun
Notera att de som pendlar till eller från annan del i samma kommun även ingår i uppgiften som redovisas för dem som bor i samma kommun.
Pendlar annan del av LA-Linköping
Avser dem som pendlar till/från något annat område i egen kommun eller till/från någon annan kommun i den centrala delen av LA-Linköping. Dvs. Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg eller Kinda kommun. Övriga kommuner i LA-Linköping, dvs. kommunerna Boxholm, Vadstena och Ödeshög ingår inte i sammanställningen av denna uppgift.
Pendlar annan kommun i Östergötlands län
I uppgiften för den totala pendlingen inom Östergötlands län ingår även dem som pendlar inom den centrala delen av LA-Linköping.