Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Branschkoncentration efter tid, typ, område och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230511
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
index
Skapad datum
2023-05-11
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVE88
Fotnoter

Fotnoter

Branschkoncentrationen har beräknats som ett Herfindahlindex. Måttet har beräknats för näringsgrenarna enligt grupperingen SNI bokstav (2007) som innehåller 22 olika näringsgrenar inklusive okänt. Herfindahlindex beräknas som summan av de kvadrerade sysselsättningsandelarna uttryckt i procent. Branschkoncentration är en indikator på en kommuns sårbarhet ur ett konjunkturperspektiv. Ju mer diversifierad näringslivsstruktur desto lägre värde får index. Ett index över 2500 bör tolkas som en stark koncentration och följaktligen ökad sårbarhet.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.