Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Branschbredd efter tid, typ, område och storlek.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

typ

Totalt 1 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök

storlek Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200409
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-09
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVE55
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen baseras på detaljerad nivå för Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Maximalt antal näringsgrenar på denna nivå uppgår till 822 stycken. Samma näringsgren kan utgöra underlag för siffran i flera olika kolumner varför de inte ska summeras.

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet respektive ett betydande antal förvärvsarbetande som har växlande eller ospecificerad arbetsplats. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
storlek
Näringsgrenar med minst 1 förvärvsarbetande
Tabellen visar hur många näringsgrenar på detaljerad nivå som har minst en förvärvsarbetande i området. Näringsgrenar med minst fem förvärvsarbetande visas både i denna och övriga kolumner.
Näringsgrenar med minst 5 förvärvsarbetande
Tabellen visar hur många näringsgrenar på detaljerad nivå som har minst fem förvärvsarbetande i området. Näringsgrenar med minst tio förvärvsarbetande visas både i denna och i kolumnerna för minst tio, minst tjugofem och minst femtio förvärvsarbetande.
Näringsgrenar med minst 10 förvärvsarbetande
Tabellen visar hur många näringsgrenar på detaljerad nivå som har minst tio förvärvsarbetande i området. Näringsgrenar med minst tjugofem förvärvsarbetande visas både i denna och i kolumnerna för minst tjugofem och minst femtio förvärvsarbetande.
Näringsgrenar med minst 25 förvärvsarbetande
Tabellen visar hur många näringsgrenar på detaljerad nivå som har minst tjugofem förvärvsarbetande i området. Näringsgrenar med minst femtio förvärvsarbetande visas både i denna och i kolumnen för minst femtio förvärvsarbetande.
Näringsgrenar med minst 50 förvärvsarbetande
Tabellen visar hur många näringsgrenar på detaljerad nivå som har minst femtio förvärvsarbetande i området.