Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus, kön och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

typ

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

sysselsättningsstatus

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240626
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-26
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVE55
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet respektive ett betydande antal förvärvsarbetande som har växlande eller ospecificerad arbetsplats. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. Då det krävs att man är förvärvsarbetande för att ingå i dagbefolkningen överensstämmer siffran totalt med antalet förvärvsarbetande.
sysselsättningsstatus
Totalt
När det gäller nattbefolkningen inkluderar totalt även dem som är boende i området vilka i åldern 20-64 år ej är förvärvsarbetande. För dagbefolkningen blir det samma summa både för förvärvsarbetande och totalt.