Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, område, sektor och pendlingsinformation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsinformation Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200427
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-27
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
SAI05
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna redovisas som miljoner kronor och avser den summerade arbetsinkomsten för förvärvsarbetande personer 16 år eller äldre. Beloppet påverkas både av antalet förvärvsarbetande personer i respektive område som bidrar till den totala summan och nivån på den arbetsinkomst som respektive person individuellt bidrar med.
typ
Nettoskillnad
Nettoskillnaden visar hur stor skillnad det är mellan den summerade intjänade arbetsinkomsten för dem som bor och betalar skatt i området (nattbefolkningen) och dem som arbetar i området (dagbefolkningen). Om nettot visar på ett minus genererar området en större summerad arbetsinkomst än det belopp som invånarna i området betalar skatt på.
område
Hela länet
Hela länet avser när det gäller flyttning eget område samtliga som flyttat någonstans inom länet. När det gäller annan del av LA avser hela länet summan av dem som inom länet flyttat till/från någon av de fem ingående kommunerna i den centrala delen av LA-Linköping (Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda) förutom den egna kommunen. Det som för hela länet redovisas för annan del av länet avser flyttning inom länet exklusive de fem kommunerna som nämns ovan.
pendlingsinformation
Annan kommun i LA-Linköping
Avser den centrala delen av LA-Linköping, dvs kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda.
Summa inom egen kommun
Avser det summerade belopp som både är intjänat och utbetalt i den egna kommunen.
Summa över kommungräns
Avser det summerade belopp som antingen är intjänat (nattbefolkningen) eller utbetalt (dagbefolkningen) i en annan kommun.