Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, område, sektor och inkomstbasbeloppsintervall.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

sektor

Totalt 3 Valda

Sök

inkomstbasbeloppsintervall Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190506
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-05-06
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVI96
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3.

Observera att inkomstuppgifterna endast avser dem i åldern 20-64 år som klassificerats som förvärvärvsarbetande vid mättidpunkten i november respektive år. Förvärvsarbetande med ospecificerad eller växlande arbetsplats ingår inte i delområdesredovisningen, däremot ingår de i redovisningen för hela kommunen.
inkomstbasbeloppsintervall
Inkomstbasbeloppet fastställs inför varje år av regeringen utifrån ett av Pensionsmyndigheten beräknat inkomstindextal. Avgiftstaket till högsta pensionsgrundande inkomst uppgår till ungeför åtta inkomstbasbelopp (8,07) och intjänadetaket till 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet skall inte förväxlas med prisbasbeloppet (ofta benämnt basbeloppet). Inkomstbasbeloppet har ökat väsentligt snabbare än prisbasbeloppet. 2001 var exempelvis skillnaden mellan de båda beloppen 800 kronor, vilket fram till 2019 har växt till en skillnad på 17900 kronor.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.