Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Folkmängd efter tid, RegSO, bakgrund och åldersgrupp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

RegSO

Totalt 34 Valda

Sök

bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

åldersgrupp

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240411
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-11
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
RGSOBE33
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Regionala statistikområden är en statistisk indelning som förkortas
RegSO. Med utländsk bakgrund avses en summering av dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. Materialet har sekretessgranskats, tal lägre än fem (5) redovisas inte. Uppgifterna avser den 31 december respektive år.
bakgrund
Utländsk bakgrund
Med utländsk bakgrund avses en summering av dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.