Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, RegSO, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 34553 Uppdaterad: 2021-02-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 2. Folkmängd efter tid, RegSO, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 25521 Uppdaterad: 2021-02-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 3. Folkmängd efter tid, RegSO, födelseområde och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 24730 Uppdaterad: 2021-02-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. födelseområde: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 4. Personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, RegSO, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 10074 Uppdaterad: 2021-02-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)


 5. Folkmängd efter tid, RegSO, bakgrund och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 25369 Uppdaterad: 2021-02-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 6. Folkmängd efter tid, DeSO, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 79738 Uppdaterad: 2021-02-19

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. DeSO: 0580A0010, 0580A0020, 0580A0030, 0580A0040, ..., Hela kommunen (96)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)