Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, RegSO, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 66940 Uppdaterad: 2024-04-11

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (22)


 2. Folkmängd efter tid, RegSO, kön och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 48935 Uppdaterad: 2024-04-11

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 3. Folkmängd efter tid, RegSO, födelseområde och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 47173 Uppdaterad: 2024-04-11

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. födelseområde: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 4. Personer med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, RegSO, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 16246 Uppdaterad: 2024-04-11

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)


 5. Folkmängd efter tid, RegSO, bakgrund och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 48179 Uppdaterad: 2024-04-11

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  4. åldersgrupp: 0 år, 1-3 år, 4-5 år, 6-9 år, ..., Totalt (15)


 6. Folkmängd efter tid, DeSO, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 155969 Uppdaterad: 2024-04-11

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. DeSO: 0580A0010, 0580A0020, 0580A0030, 0580A0040, ..., Hela kommunen (96)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)