Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Familjekapacitet efter frågeställning, tid, årskurs, bostadsområde och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

frågeställning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

årskurs Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

bostadsområde Markera minst ett värde

Totalt 47 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-01-24
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2018-01-24
Källa
Källla: Region Östergötland, Sammanställning: Statistik & Utredningar, Linköpings kommun
Matris
OM894
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har granskats utifrån statistiksekretess. Värdena 1 och 2 har ersatts antingen av siffran 0 eller av siffran 3. Summan av de uppgifter som redovisas för de olika bostadsområdena överensstämmer därför inte med totalsumman.
Källa: Region Östergötland, enkäten Om mig
tabelluppgift
Redovisade svar avser de som har tagit ställning i frågan.
Svarsalternativen Alltid och Ofta redovisas under rubriken Oftast och svarsalternativen Ibland, Sällan och Aldrig under rubriken Sällan.