Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hur ofta tycker du att dina föräldrar ställer upp om du får problem? efter tid, årskurs, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1836 Uppdaterad: 2021-09-27

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 2. Hur ofta upplever du att din familj har råd att göra samma saker som andra? efter tid, årskurs, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1902 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 3. Har du någon riktigt bra kompis som du kan lita på? efter tid, årskurs, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1741 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Ja, Nej, (2)


 4. Hur ofta tycker du att dina föräldrar ställer upp om du får problem? efter tid, kön, skola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3791 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 5. Hur ofta upplever du att din familj har råd att göra samma saker som andra? efter tid, kön, skola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4115 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 6. Har du någon riktigt bra kompis som du kan lita på? efter tid, kön, skola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3864 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. tabelluppgift: Ja, Nej, (2)


 7. Hur ofta tycker du att dina föräldrar ställer upp om du får problem? efter tid, kön, gymnasieskola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4166 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 8. Hur ofta upplever du att din familj har råd att göra samma saker som andra? efter tid, kön, gymnasieskola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4472 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)


 9. Har du någon riktigt bra kompis som du kan lita på? efter tid, kön, gymnasieskola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4262 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. tabelluppgift: Ja, Nej, (2)


 10. Familjekapacitet efter frågeställning, tid, årskurs, bostadsområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5542 Uppdaterad: 2018-01-24

  1. frågeställning: Hur ofta upplever du att din familj har råd att göra samma saker som andra på din skola?, Hur ofta tycker du att dina föräldrar ställer upp om du får problem?, (2)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  4. bostadsområde: Askeby, Bankekind, Berg, Berga, ..., Totalt (47)
  5. tabelluppgift: Oftast, Sällan, (2)