Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hälsorapport efter frågeställning, tid, årskurs, kön och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

frågeställning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

årskurs Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-01-22
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2018-01-22
Källa
Källla: Region Östergötland, Sammanställning: Statistik & Utredningar, Linköpings kommun
Matris
OM191
Fotnoter

Fotnoter

Källa: Region Östergötland, enkäten Om mig
kön
Svarsalternativet annan könsidentitet fanns inte med i undersökningen 2014.
tabelluppgift
Redovisade svar avser de som har tagit ställning i frågan.
För frågan Hur tycker du att din hälsa är? har svarsalternativen Mycket bra och Bra redovisats under rubriken Positiv känsla och svarsalternativen Någorlunda, Dålig och Mycket dålig under rubriken Negativ känsla.
För frågan Hur ofta har du haft besvär av oro/ångest? har svarsalternativen Någon gång i månaden och Sällan eller aldrig redovisats under rubriken Positiv känsla och svarsalternativen Nästan varje dag och Någon gång i veckan under rubriken Negativ känsla.
För frågan Hur ofta känner du att du duger som du är? har svarsalternativen Alltid och Ofta redovisats under rubriken Positiv känsla och svarsalternativen Ibland, Sällan och Aldrig under rubriken Negativ känsla.