Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hälsorapport efter frågeställning, tid, årskurs, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3103 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. frågeställning: Hur tycker du att din hälsa är?, Hur ofta har du haft besvär av oro/ångest?, Hur ofta känner du att du duger som du är?, (3)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  4. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. tabelluppgift: Positiv känsla, Negativ känsla, (2)


 2. Hälsorapport efter frågeställning, tid, årskurs, ekonomi och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 2837 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. frågeställning: Hur tycker du att din hälsa är?, Hur ofta har du haft besvär av oro/ångest?, Hur ofta känner du att du duger som du är?, (3)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  4. ekonomi: Oftast, Sällan, (2)
  5. tabelluppgift: Positiv känsla, Negativ känsla, (2)


 3. Hälsorapport efter frågeställning, tid, årskurs, har du någon funktionsnedsättning eller sjukdom? och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 2576 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. frågeställning: Hur tycker du att din hälsa är?, Hur ofta har du haft besvär av oro/ångest?, Hur ofta känner du att du duger som du är?, (3)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  4. har du någon funktionsnedsättning eller sjukdom?: Nej, Ja, (2)
  5. tabelluppgift: Positiv känsla, Negativ känsla, (2)


 4. Hälsorapport efter frågeställning, tid, årskurs, bostadsområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9168 Uppdaterad: 2021-09-27

  1. frågeställning: Hur tycker du att din hälsa är?, Hur ofta har du haft besvär av oro/ångest?, Hur ofta känner du att du duger som du är?, (3)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  4. bostadsområde: Askeby, Bankekind, Berg, Berga, ..., Totalt (47)
  5. tabelluppgift: Positiv känsla, Negativ känsla, (2)


 5. Index efter årskurs, bostadsområde, frågeställning och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5184 Uppdaterad: 2018-11-09

  1. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  2. bostadsområde: Askeby, Bankekind, Berg, Berga, ..., Totalt (47)
  3. frågeställning: Hur tycker du att din hälsa är?, Hur ofta har du haft besvär av oro/ångest?, Hur ofta känner du att du duger som du är?, (3)
  4. tid: 2015, 2016, (2)