Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kommunfullmäktigeval efter tid, valkrets, tabelluppgift och parti.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

valkrets

Totalt 4 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

parti

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20221011
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013- 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-10-11
Källa
Valmyndigheten och SCB. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL09
Fotnoter

Fotnoter

Visar antalet giltiga röster respektive den procentuella fördelningen av giltiga röster. Mindre gränsjusteringar mellan valkretsarna har emellanåt ägt rum mellan de olika valtillfällena.
parti
L
Avser folkpartiet liberalerna till och med 2014.