Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Allmänna val 1970- (antal giltiga röster) efter val, parti och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5030 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. val: Kommunfullmäktige, Regionen, Riksdagen, (3)
  2. parti: M, C, L, Kd, ..., Övr (16)
  3. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)


 2. Allmänna val 1970- (procent) efter val, parti och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4648 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. val: Kommunfullmäktige, Regionen, Riksdag, (3)
  2. parti: M, C, L, Kd, ..., Övr (16)
  3. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)


 3. Kommunfullmäktigeval efter tid, valkrets, tabelluppgift och parti.

  Välj variabler: Storlek: 13223 Uppdaterad: 2022-10-11

  1. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)
  2. valkrets: Nordväst (1), Sydväst (2), Nordost (3), Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. parti: M, C, L, KD, ..., Totalt (17)


 4. Valdeltagande i allmänna val efter tid, typ och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 5366 Uppdaterad: 2024-06-14

  1. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2024 (25)
  2. typ: Riksdagen, Kommunfullmäktige, Regionen, Europaparlamentet, Folkomröstning (5)
  3. tabellinnehåll: Röstberättigade, Antal röstande, Andel röstande, I vallokal ej räknade förtidsröster, (4)


 5. Personröster i valet till kommunfullmäktige efter tid, valkrets, tabelluppgift och parti.

  Välj variabler: Storlek: 7965 Uppdaterad: 2023-01-18

  1. tid: 1994, 1998, 2002, 2006, ..., 2022 (8)
  2. valkrets: Nordväst (1), Sydväst (2), Nordost (3), Hela kommunen, (4)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent av personrösterna, Procent av partiets röster, (3)
  4. parti: M, C, L, KD, ..., Totalt (11)


 6. Personröster i valet till kommunfullmäktige efter kön, tid, tabelluppgift och parti.

  Välj variabler: Storlek: 6527 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 2002, 2006, 2010, 2014, ..., 2022 (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent av personrösterna, Procent av partiets röster, Procent per kön, (4)
  4. parti: M, C, L, KD, ..., Giltiga röster (10)


 7. EU-val efter tid, tabelluppgift och parti.

  Välj variabler: Storlek: 4333 Uppdaterad: 2024-06-14

  1. tid: 1995, 1999, 2004, 2009, ..., 2024 (7)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Röster räknade i uppsamlingsdistrikt (18)


 8. Personröster vid EU-val efter kön, tid, tabelluppgift och parti.

  Välj variabler: Storlek: 6498 Uppdaterad: 2023-04-21

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1995, 1999, 2004, 2009, ..., 2019 (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent av personrösterna, Procent av partiets röster, (3)
  4. parti: M, C, L, KD, ..., Giltiga röster (13)


 9. Förtidsröster efter tid, tabellinnehåll och dag.

  Välj variabler: Storlek: 6595 Uppdaterad: 2024-04-12

  1. tid: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (5)
  2. tabellinnehåll: Antal per dag, Kumulativt antal, Procent av samtliga, (3)
  3. dag: -18 dagar, -17 dagar, -16 dagar, -15 dagar, ..., Röster i uppsamlingsdistrikt (23)


 10. Förtidsröster efter tid, tabellinnehåll, lokal och dag.

  Välj variabler: Storlek: 95663 Uppdaterad: 2024-06-12

  1. tid: 2004, 2006, 2009, 2010, ..., 2024 (10)
  2. tabellinnehåll: Antal per dag, Kumulativt antal, Procent av samtliga, (3)
  3. lokal: Huvudbiblioteket, Konsert och Kongress, Arbis, Skylten, ..., Totalt (29)
  4. dag: -18 dagar, -17 dagar, -16 dagar, -15 dagar, ..., Totalt (20)


 11. Förtidsröster vid EU-val efter tid, tabellinnehåll och dag.

  Välj variabler: Storlek: 6369 Uppdaterad: 2024-06-14

  1. tid: 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 (5)
  2. tabellinnehåll: Antal per dag, Kumulativt antal, Procent av samtliga, (3)
  3. dag: -18 dagar, -17 dagar, -16 dagar, -15 dagar, ..., Röster i uppsamlingsdistrikt (23)


 12. Mandatfördelning i Kommunfullmäktige efter tid, valkrets och parti.

  Välj variabler: Storlek: 3581 Uppdaterad: 2022-09-15

  1. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2022 (16)
  2. valkrets: Nordväst (1), Sydväst (2), Nordost (3), Hela kommunen, (4)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Totalt (12)


 13. Mandatfördelning i Kommunfullmäktige efter tid, tabelluppgift och parti.

  Välj variabler: Storlek: 6354 Uppdaterad: 2022-09-26

  1. tid: 1918, 1920, 1922, 1926, ..., 2022 (30)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. parti: M, C, L, KD, ..., Därav kvinnor (13)


 14. Mandatfördelning i Kommunfullmäktige efter tabelluppgift, tid, kön och parti.

  Välj variabler: Storlek: 7792 Uppdaterad: 2023-04-18

  1. tabelluppgift: Antal, Procent parti, Procent kön, Procent valda, (4)
  2. tid: 1982, 1985, 1988, 1991, ..., 2022 (12)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. parti: M, C, L, KD, ..., Totalt (12)


 15. Kandidater i val till kommunfullmäktige efter tid, ålder, tabelluppgift, kön och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 8595 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. tid: 1991, 1994, 1998, 2002, ..., 2022 (9)
  2. ålder: 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65+ år, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent ålder, Procent kön, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tabellinnehåll: Nominerade, Valda, Ej valda, (3)


 16. Valanalys efter tid, region, bakgrundsvariabel, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6493 Uppdaterad: 2023-06-01

  1. tid: 2018, 2022, (2)
  2. region: Linköpings kommun, Östergötlands län, Riket, (3)
  3. bakgrundsvariabel: Förstagångsväljare, Ej förstagångsväljare, Samtliga väljare, Åldern 18-29 år, ..., Samtliga inkomstkvintiler (24)
  4. tabelluppgift: Antal röstberättigade, Röstande, andel i procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)