Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Allmänna val 1970- (antal giltiga röster) efter val, parti och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4116 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. val: Kommunfullmäktige, Landstinget, Riksdagen, (3)
  2. parti: M, C, L (Fp), Kd, ..., Övr (15)
  3. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2018 (15)


 2. Allmänna val 1970- (procent) efter val, parti och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3713 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. val: Kommunfullmäktige, Landsting, Riksdag, (3)
  2. parti: M, C, L (Fp), Kd, ..., Övr (15)
  3. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2018 (15)


 3. Kommunfullmäktigeval 1970- (antal giltiga röster) efter tid, valkrets och parti.

  Välj variabler: Storlek: 3960 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2018 (15)
  2. valkrets: Nordväst (1), Sydväst (2), Nordost (3), (3)
  3. parti: M, C, Fp, KD, ..., Övriga (15)


 4. Valdeltagande i allmänna val efter tid, typ och antal procent.

  Välj variabler: Storlek: 3472 Uppdaterad: 2019-06-04

  1. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2019 (23)
  2. typ: Riksdagen, Kommunfullmäktige, Landstinget, Europaparlamentet, Folkomröstning (5)
  3. antal procent: röstberättigade, antal röstande, andel röstande, (3)


 5. Mandatfördelning i Kommunfullmäktige efter tid, valkrets och parti.

  Välj variabler: Storlek: 2812 Uppdaterad: 2019-06-04

  1. tid: 1970, 1973, 1976, 1979, ..., 2018 (15)
  2. valkrets: Nordväst (1), Sydväst (2), Nordost (3), Hela kommunen, (4)
  3. parti: M, C, L (Fp), KD, ..., Totalt (11)


 6. Mandatfördelning i Kommunfullmäktige efter tid, tabelluppgift och parti.

  Välj variabler: Storlek: 5382 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 1918, 1920, 1922, 1926, ..., 2018 (29)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. parti: M, C, L (Fp), KD, ..., Därav kvinnor (12)