Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

In- och utpendling efter tid, riktning, näringsgren, kön och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren

Totalt 17 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240429
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
PE17
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Avser arbetspendling över kommungräns. Dessutom redovisas antalet personer som både bor och arbetar i Linköpings kommun, samt det totala antalet förvärvsarbetande. Uppgifterna avser från och med 2022 åldersgruppen 15-74 år.
näringsgren
Avser indelning utifrån SNI-bokstav 2007.
tabelluppgift
Pendlar annan kommun i länet
Arbetspendling till och från en annan kommun i Östergötlands län.
Pendlar annat län
Arbetspendling till och från en kommun i ett annat län än Östergötlands län.
Pendlar över kommungräns totalt
Summerad arbetspendling över kommungräns.
Bor och arbetar i kommunen
Förvärvsarbetande som både bor och arbetar i Linköpings kommun.
Totalt förvärvsarbetande
Totalt antal förvärvsarbetande inkluderar både dem som arbetspendlar över kommungräns för att förvärvsarbeta och dem som både bor och arbetar i kommunen. Totalt antal förvärvsarbetande för det som redovisas som inpendling avser dagbefolkningen och totalt antal förvärvsarbetande för det som redovisas som utpendlling avser nattbefolkningen.