Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. In- och utpendling efter kommun, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12758 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. kommun: Boxholm, Finspång, Kinda, Mjölby, ..., Totalt (24)
  2. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)


 2. In- och utpendling efter ålder, utbildningsnivå, tid, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 27475 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Samtliga (6)
  3. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  4. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. In- och utpendling efter riktning, pendlingsrelation och tid.

  Välj variabler: Storlek: 8303 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, (4)
  2. pendlingsrelation: Annan kommun i LA-Linköping, Kommun i LA-Norrköping, Summa inom länet, Annat län, ..., Bor och arbetar i Linköpings kommun (6)
  3. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2022 (40)


 4. In- och utpendling efter tid, tabelluppgift, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 29065 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. tabelluppgift: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i kommunen, Totalt förvärvsarbetande, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 5. In- och utpendling efter tid, riktning, näringsgren, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 47133 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. tabelluppgift: Pendlar annan kommun i länet, Pendlar annat län, Pendlar över kommungräns totalt, Bor och arbetar i kommunen, Totalt förvärvsarbetande (5)


 6. In- och utpendling efter tid, riktning, näringsgren, födelseland och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 46003 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. tabelluppgift: Pendlar annan kommun i länet, Pendlar annat län, Pendlar över kommungräns totalt, Bor och arbetar i kommunen, Totalt förvärvsarbetande (5)


 7. In- och utpendling efter tid, riktning, sektor, födelseland, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 37616 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. tabelluppgift: Pendlar annan kommun i länet, Pendlar annat län, Pendlar över kommungräns totalt, Bor och arbetar i kommunen, Totalt förvärvsarbetande (5)


 8. Riktad pendling efter riktning, relationskommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 109576 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. relationskommun: Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, ..., Totalt (292)
  3. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2022 (39)


 9. Riktad pendling efter riktning, relationslän och tid.

  Välj variabler: Storlek: 13053 Uppdaterad: 2024-04-29

  1. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, (4)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)