Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Jordbruksmark och skogsmark efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6710 Uppdaterad: 2021-10-13

  1. tid: 1951, 1981, 1990, 1995, ..., 2015 (8)
  2. markanvändningsklass: Åkermark, Betesmark, Skogsmark, produktiv, Skogsmark, improduktiv, Total skogsmark (5)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 2. Markanvändning efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3061 Uppdaterad: 2022-02-20

  1. tid: 2005, 2010, 2015, (3)
  2. markanvändningsklass: Jordbruksmark, Skogsmark, Bebyggd mark, Övrig mark, Total landareal (5)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 3. Markanvändning efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6504 Uppdaterad: 2021-10-13

  1. tid: 2010, 2015, (2)
  2. markanvändningsklass: Åkermark, Betesmark, Skogsmark, produktiv, Skogsmark, improduktiv, ..., Total landareal (11)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 4. Bebyggd mark efter tid, markanvändningsklass och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1704 Uppdaterad: 2021-10-13

  1. tid: 2010, 2015, (2)
  2. markanvändningsklass: Mark med småhus, Mark med hyres-/flerbostadshus, Mark med tillverkningsindustri, Mark med handel och affärsverksamhet, ..., Totalt bebyggd mark med tillhörande mark (9)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 5. Markareal efter tid, ägarkategori och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1669 Uppdaterad: 2022-02-28

  1. tid: 2010, 2015, (2)
  2. ägarkategori: Staten, Kommun och region, Kyrkan, Fysisk person, ..., Totalt (11)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 6. Markareal efter tabellinnehåll, byggnadstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4320 Uppdaterad: 2021-10-13

  1. tabellinnehåll: Antal byggnader, Markyta, 1000 m2, (2)
  2. byggnadstyp: Bostad, Industri, Samhällsfunktion, Verksamhet, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)


 7. Mark med transportinfrastruktur efter tid, transportslag och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4038 Uppdaterad: 2021-10-13

  1. tid: 2010, 2015, (2)
  2. transportslag: Hamnar, Flygplatser, Järnvägar, Vägar, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Hektar, Procent, (2)


 8. Fornlämningar efter tid och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 1913 Uppdaterad: 2021-10-13

  1. tid: 2010, 2015, (2)
  2. tabellinnehåll: Antal fornlämningar, Areal fornlämningar, hektar, (2)


 9. Land- och vattenareal efter tid och arealtyp.

  Välj variabler: Storlek: 3122 Uppdaterad: 2022-02-28

  1. tid: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2021 (52)
  2. arealtyp: Landareal, kvkm, Vattenareal, kvkm, Total areal, kvkm, (3)