Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bostadsbrist efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240617
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-17
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSHU65
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

I denna tabell beskrivs bostadsbrist som en kombination av de båda måtten låg ekonomisk standard och trångboddhet enligt modifierad norm 3. Modellen beskriver antalet hushåll med folkbokförd befolkning i kommunen som saknar rimlig bostad. Beskrivningen handlar med andra ord om en behovsbaserad bostadsbrist och ger inget mått på hur många nya bostäder som behöver byggas eller hur många kvadratmeter ytterligare boyta som det finns behov av för att åtgärda befintlig bostadsbrist. Beräkningarna som utgör underlag för denna tabell är inte synonymt med något av Boverkets huvudalternativ om hur bostadsbrist kan beräknas och beskrivas, men har gjorts analogt med delar av det som beskrivs i alternativ 1 i Boverkets rapport 2020:21.

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
tabelluppgift
Procent
Procentuell andel av samtliga hushåll.