Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hushåll efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8668 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 2. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5697 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Personer, Hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Hushåll efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 7752 Uppdaterad: 2024-03-25

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5209 Uppdaterad: 2024-03-25

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Personer, Hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 5. Hushåll efter tid, hushållstyp, utskottsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 7773 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, hushållstyp, utskottsområde och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8604 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 7. Hushåll efter tid, hushållstyp, utskottsområde, upplåtelseform och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 59459 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 8. Hushåll efter tid, utskottsområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4972 Uppdaterad: 2024-03-25

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Antal hushåll, Hushåll med 1 person, Hushåll med 2 personer, ..., Uppgift saknas (8)


 9. Boende i hushåll efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, hushållstyp och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 34910 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (20)


 10. Boende i hushåll efter tid, tabelluppgift, utskottsområde, upplåtelseform och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 40601 Uppdaterad: 2024-05-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (20)


 11. Boende i hushåll efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 28297 Uppdaterad: 2024-05-15

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 12. Boende i hushåll efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 40650 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 13. Boende i hushåll efter tid, hushållstyp, utskottsområde, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 36799 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 14. Hushåll efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, hushållstyp och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 9868 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)


 15. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5614 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 16. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5780 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 17. Trångbodda hushåll efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, hushållstyp och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 9058 Uppdaterad: 2023-05-26

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)


 18. Bostadsbrist efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5678 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)