Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ohälsotal 20-64 år efter stadsdel, tid och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230508
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-05-08
Källa
SCB (OSDB / Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
OH1
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna i denna tabell avser åldersgruppen 20-64 år.
Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen 20-64 år

Observera att alla dagar är omräknade till heldagar - t ex två dagar med halversättning blir en samt att ohälsotalet och genomsnittligt antal sjukdagar inte innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda under de 14 resp 21 första dagarna av sjukdomsperioden. Påpekas bör även att hur många dagar som arbetsgivaren betalar utan sjuklön har varierat över tiden, vilket påverkar hur jämförbart ohälsotalet är över tiden.