Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Ohälsotal 20-64 år efter stadsdel, tid och kön.

    Välj variabler: Storlek: 25862 Uppdaterad: 2023-05-08

    1. stadsdel: Linköping norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
    2. tid: 1999, 2001, 2003, 2005, ..., 2022 (21)
    3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)