Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Ohälsotal 20-64 år efter stadsdel, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22295 Uppdaterad: 2020-06-24

  1. stadsdel: Linköping norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 1999, 2001, 2003, 2005, ..., 2019 (18)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Ohälsotal 20-64 år efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 49717 Uppdaterad: 2020-06-24

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)