Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Ohälsotal 20-64 år efter stadsdel, tid och kön.

    Välj variabler: Storlek: 26936 Uppdaterad: 2024-06-04

    1. stadsdel: Linköping norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
    2. tid: 1999, 2001, 2003, 2005, ..., 2023 (22)
    3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)