Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 5 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200513
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-05-13
Källa
Källa: SCB Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
Hus48
Fotnoter

Fotnoter

En ny modell för att ta fram uppgifterna om hushåll används från och med 2016. Uppgifterna för 2015 har dock i denna sammanställning reviderats under 2018. Det har i denna sammanställning inte varit möjligt att revidera uppgifterna för 2014 på stadsdelsnivå, vilket medför ett tidsseriebrott mellan 2014 och 2015.
Materialet har sekretessgranskats. Siffrorna ett och två har ersatts av andra siffror.
upplåtelseform
Äganderätt
Avser i första hand småhus.