Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Antal personer per hushåll efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6210 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)


 2. Hushållsstorlek efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 24126 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Antal hushåll, Hushåll med 1 person, Hushåll med 2 personer, ..., Uppgift saknas (8)


 3. Hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 42208 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 66930 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 5. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, stadsdel och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 19394 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Boende i bostadshushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 52661 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 7. Boende i bostadshushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 61420 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 8. Hushåll efter tid, kön, stadsdel, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 159803 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 9. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, kön, stadsdel, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 272114 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 10. Hushåll efter tid, kön, stadsdel, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 155026 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Uppgift saknas, Totalt, (4)
  5. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 11. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, kön, stadsdel, hustyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 266408 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Uppgift saknas, Totalt, (4)
  5. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt (8)


 12. Hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 88230 Uppdaterad: 2023-05-15

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 13. Hushåll efter tid, hustyp, stadsdel, byggnadsår och boarea.

  Välj variabler: Storlek: 895163 Uppdaterad: 2023-05-15

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Uppgift saknas, Totalt, (4)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)
  5. boarea: -40 kvm, 41-60 kvm, 61-80 kvm, 81-100 kvm, ..., Totalt (9)


 14. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, stadsdel, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 19792 Uppdaterad: 2023-05-12

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)


 15. Hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift, barnförekomst och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 78805 Uppdaterad: 2023-05-24

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 16. Hushåll efter tid, stadsdel, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 118046 Uppdaterad: 2023-03-23

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas (5)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  5. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (6)


 17. Trångbodda hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 22916 Uppdaterad: 2023-05-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 18. Trångbodda hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 18144 Uppdaterad: 2023-05-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Hushåll med minst ett (1) barn i åldern 0-17 år, Hushåll utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 19. Bostadsbrist efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7878 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)


 20. Familjer 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, bostadstyp och familjetyp.

  Välj variabler: Storlek: 16027 Uppdaterad: 2022-01-28

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2014 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Restförda (69)
  3. bostadstyp: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Övriga, Uppgift saknas (5)
  4. familjetyp: Sammanboende, Ensamstående, (2)