Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Antal personer per hushåll efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4987 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 2. Hushållsstorlek efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 16822 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Antal hushåll, Hushåll med 1 person, Hushåll med 2 personer, ..., Uppgift saknas (8)


 3. Hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 28526 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 44814 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 5. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, stadsdel och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 13542 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Boende i bostadshushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 35805 Uppdaterad: 2020-08-21

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 7. Boende i bostadshushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 40981 Uppdaterad: 2020-08-21

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 8. Hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 45614 Uppdaterad: 2020-06-29

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)


 9. Hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift, barnförekomst och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 49440 Uppdaterad: 2020-11-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Med barn 0-17 år, Utan barn 0-17 år, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 10. Hushåll efter tid, stadsdel, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 77742 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas (5)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  5. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (6)


 11. Trångbodda hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13471 Uppdaterad: 2020-11-09

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 12. Trångbodda hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 10936 Uppdaterad: 2020-11-09

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Hushåll med minst ett (1) barn i åldern 0-17 år, Hushåll utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 13. Bostadsbrist efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5466 Uppdaterad: 2020-10-07

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)


 14. Hushåll efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 20130 Uppdaterad: 2020-03-19

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (2)


 15. Hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 20542 Uppdaterad: 2020-05-15

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 16. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 29868 Uppdaterad: 2020-05-15

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 17. Hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 18857 Uppdaterad: 2020-05-15

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 18. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 26072 Uppdaterad: 2020-05-15

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 19. Familjer 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, bostadstyp och familjetyp.

  Välj variabler: Storlek: 15949 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2014 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Restförda (69)
  3. bostadstyp: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Övriga, Uppgift saknas (5)
  4. familjetyp: Sammanboende, Ensamstående, (2)