Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Antal personer per hushåll efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4555 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 2. Hushållsstorlek efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 13053 Uppdaterad: 2019-04-26

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Antal hushåll, Hushåll med 1 person, Hushåll med 2 personer, ..., Uppgift saknas (8)


 3. Hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 23964 Uppdaterad: 2019-09-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 37463 Uppdaterad: 2019-09-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 5. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, stadsdel och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 11462 Uppdaterad: 2019-09-20

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 6. Hushåll efter tid, stadsdel, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 64983 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas (5)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  5. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (6)


 7. Trångbodda hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 10664 Uppdaterad: 2019-09-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 8. Trångbodda hushåll efter tid, stadsdel, tabelluppgift och barnförekomst.

  Välj variabler: Storlek: 8771 Uppdaterad: 2019-09-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. barnförekomst: Hushåll med minst ett (1) barn i åldern 0-17 år, Hushåll utan barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 9. Hushåll efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 17733 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (2)


 10. Hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 17479 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 11. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 24944 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 12. Hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 16157 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 13. Procentuell fördelning av hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 21944 Uppdaterad: 2019-05-27

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 14. Familjer 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, bostadstyp och familjetyp.

  Välj variabler: Storlek: 15949 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2014 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Restförda (69)
  3. bostadstyp: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Övriga, Uppgift saknas (5)
  4. familjetyp: Sammanboende, Ensamstående, (2)