Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal personer per hushåll efter stadsdel och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 72 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200319
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-03-19
Källa
Källa: SCB Sammanställning: Statistik & Utredningar
Matris
HH10
Fotnoter

Fotnoter

En ny modell för att ta fram uppgifterna om hushåll används från och med 2016. Uppgifterna för 2014 och 2015 har i denna sammanställning reviderats under 2017 varför de är jämförbara med varandra.
Framförallt är det betydligt färre personer som redovisas med uppgift saknas enligt den nya modellen. För kommunen som helhet är hushållsstorleken 0,01 personer lägre med den nya modellen än med en gamla modellen. Före 2014 är det inte möjligt att ta fram några jämföra hushållsuppgifter på stadsdelsnivå.