Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter tid, basområde, utbildningsnivå och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240529
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UT95
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, tal lägre än fem redovisas inte.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utb.
Kort eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utb.
Lång eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.