Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 81200 Uppdaterad: 2023-05-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Samtliga (6)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 120012 Uppdaterad: 2023-05-04

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Samtliga (6)


 3. Befolkningen efter tid, basområde, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 801565 Uppdaterad: 2023-05-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Samtliga (6)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16-74 år (13)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, basområde, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1454852 Uppdaterad: 2023-05-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Samtliga (6)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16-74 år (13)