Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bilbestånd efter tid, basområde och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240422
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-22
Källa
SCB (Bilpak). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BIL28
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Uppgifter baserade på färre än fyra (4) personbilar redovisas inte. De redovisade uppgifterna är exklusive avställda personbilar.
basområde
Restförda
Restförda avser främst oplacerbara bilar. Oplacerbara är bilar enligt fordonsregistret som inte kan kopplas till fysisk person beroende på att personen avlidit eller utvandrat ur riket.
tabelluppgift
Antal hushåll med bil
Hushållsuppgifterna avser familjer för perioden 2004-2015, samt bostadshushåll från och med 2016 och därefter.