Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Bilbestånd efter tid, basområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 75032 Uppdaterad: 2023-02-20

  1. tid: 2004, 2007, 2011, 2015, ..., 2021 (10)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal personbilar i trafik registrerade på fysiska personer, Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), Antal hushåll med bil, Därav antal hushåll med mer än en bil, ..., Summerat antal personbilar i trafik (8)


 2. Bilarnas fördelning efter tid, basområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 72145 Uppdaterad: 2023-02-20

  1. tid: 2004, 2007, 2011, 2015, ..., 2021 (10)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Antal bilar per 1000 invånare (biltäthet), Indexerat antal bilar per 1000 invånare i området, Antal bilar per 1000 hushåll (biltäthet), Indexerat antal bilar per 1000 hushåll i området, Andel hushåll med bil, procent (5)


 3. Bilinnehav för personer 18-79 år efter tid, basområde, tabellinnehåll, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 81027 Uppdaterad: 2023-02-09

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabellinnehåll: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  4. tabelluppgift: Körsträcka, km, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 4. Bilinnehav för hushåll efter tid, basområde, tabelluppgift och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 56947 Uppdaterad: 2023-02-09

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabelluppgift: Körsträcka, km, Antal hushåll, (2)
  4. tabellinnehåll: Har en bil, Har två eller fler bilar, Summa har minst en bil, Har inte någon bil, Samtliga (inkl har ej bil) (5)